LineID: @MixtChatuchak
02-079-4888
sales@mixtchatuchak.com

บริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และ บริษัท จี.กราฟฟิคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมพิธีลงนามการออกแบบตกแต่งอาคาร ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร

มิกซ์ จตุจักร ศูนย์การค้า ใจกลาง ตลาดนัด จตุจักร

นายมีพร  ไชยูปถัมภ์ กรรมการบริหาร บริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โครงการศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร และ นางสาวเนตรชนก มิ่งขวัญ เคลแมน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.กราฟฟิคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำด้านการออกแบบกราฟฟิกภายในและภายนอกอาคาร ร่วมถ่ายภาพลงนามบันทึกข้อตกลงในสัญญาจัดจ้างการออกแบบกราฟฟิกตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคารศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร ให้มีความกลมกลืนกับสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบตึก ณ อาคารสำนักงานขายพื้นที่เช่า ศูนย์การค้า มิกซ์ จตุจักร  ทีผ่านมา